Достатъчно е достатъчно! Дарете, за да помогнете за намаляване на неравенството

Достатъчно е достатъчно! Дарете, за да помогнете за намаляване на неравенството

Подкрепете тези организации и направете своята роля, за да обедините света и да се борите за честно и справедливо общество.

Discovery е компания, която винаги е подкрепяла равно третиране, приобщаване и взаимно уважение и се стреми да създаде по-приобщаващо общество. Този ангажимент доведе до създаването на нашата инициатива Social Good RISE: Намаляване на неравенството и подкрепа за овластяване . RISE е посветен на подкрепата за един по-равен свят, като си партнира в световен мащаб със Save the Children в подкрепа на основните човешки нужди за намаляване на разликата в неравенството.

Като част от усилията на Read DJ за отговор на неотдавнашното напрежение и събития, ние правим корпоративни дарения под RISE, за да подкрепим тези организации, борещи се за социална справедливост и работещи за насърчаване на социалната мобилност. Всички ние трябва да направим своята част, за да обединим света и да се борим за честно и справедливо общество, а дарението е един от начините да бъдем част от решението. Научете повече по-долу.Фондация Ема Боуен

Инициатива за равно правосъдие

Фонд за правна защита и образование на NAACP .